Missie

De missie van Philos

Maatschappelijke opgaven op het gebied van gezondheid, klimaat en natuur en onze samenleving vragen om leiderschap, een lange termijn aanpak en (risico)kapitaal. Filantropie vervult hierin een belangrijke rol. Samen met families, ondernemers en fondsen werken aan een betere wereld is wat ons als Philos drijft. Maatschappelijke idealen omzetten in tastbare resultaten op basis van een persoonlijke én strategische aanpak. Met onze jarenlange ervaring zijn wij uw onafhankelijke en betrokken partner in het realiseren van sociale en duurzame impact.

In de Oudheid gebruikten de Grieken het woord Philos voor dat wat geliefd of belangrijk is en voor weldoen.
Ook staat Philos voor vriend of reisgenoot.

Werkwijze

  • Wij hebben een persoonlijke benadering met advies op maat, aansluitend op kernwaarden en ambities.
  • Wij werken strategisch en resultaatgericht, met focus op de lange termijn.
  • Wij werken verbindend en in nauwe samenwerking met een breed (inter)nationaal netwerk van specialisten en maatschappelijke organisaties.