Van geven naar gericht bijdragen

“Wij zijn al langere tijd actief bezig met maatschappelijke doelen. Dat voelt goed, maar maken we nu écht een verschil op de langere termijn?”

Uw familie, onderneming of fonds ondersteunt maatschappelijke initiatieven op verschillende thema’s. Deze initiatieven draagt u een warm hart toe. U wilt deze ondersteuning verdiepen en uitbreiden.

U heeft behoefte aan een evaluatie van de uitgevoerde activiteiten. Om vervolgens te komen tot meer inhoudelijke focus, kennis van de maatschappelijke sector en spelers en een heldere langetermijnstrategie.

Wij vertalen evalueren bestaande activiteiten en vertalen ambities in een effectieve strategie, gebaseerd op een analyse van het maatschappelijke vraagstuk en spelers.