Aanpak

De Philos aanpak

Als familie, ondernemer of fonds heeft u de wens en het vermogen om een concrete maatschappelijke verandering te realiseren. Om ambities vorm te geven en maatschappelijke impact te vergroten, heeft u behoefte aan advies en ondersteuning.

Philos is uw partner bij het realiseren van sociale en duurzame impact. Wij adviseren en ondersteunen bij het:

  • Vertalen van ambities naar een effectieve strategie
  • Implementeren van strategie, programma’s en interim-management
  • Ontwikkelen van een duurzame organisatie

Aan de hand van vier casussen lichten we toe wat we concreet voor u kunnen betekenen.

Aanbevelingen van onze klanten verstrekken we u graag op aanvraag.

Startende filantropie

“Wij willen onze maatschappelijke betrokkenheid omzetten in tastbare projecten. Waar en hoe moeten we beginnen?”

Van geven naar gericht bijdragen

“Wij zijn al langere tijd actief bezig met maatschappelijke doelen. Dat voelt goed, maar maken we nu écht een verschil op de langere termijn?”

Duurzame filantropische organisatie

“We willen onze maatschappelijke activiteiten graag onderbrengen in een (familie)stichting, maar hebben behoefte aan begeleiding bij het opzetten daarvan.”

Filantropie ontzorgd

“Ik vind het belangrijk om persoonlijk betrokken te zijn bij onze maatschappelijke activiteiten, maar het lukt me niet er voldoende tijd aan te besteden.”